Welkom!

Welkom bij de Stichting Onafhankelijke Journalistiek. Een stichting in het leven geroepen uit pure noodzaak. Door de jaren heen is de manier waarop lezers zich willen bedienen van nieuws veranderd. Ook het nieuws zelf wordt op een andere manier gepresenteerd, dan bijvoorbeeld een decennium geleden. Er is een verschuiving waarneembaar naar minder tekst en meer beeld. Het infotainment-tijdperk is aangebroken. En de media worden er niet beter op.

Mede dus omdat de economische en commerciële druk op nieuwsmedia is toegenomen is het belangrijk dat er een organisatie is die zich druk maakt over het voortbestaan van het echte diepgravende onafhankelijke nieuws, het voortbestaan van de onderzoekende journalist en voor een verantwoorde aansluiting bij de aangepaste wensen van de hedendaagse nieuwsconsument.

Dat impliceert tegelijk, dat de stichting zich niet wenst te confirmeren aan het bestaande landschap in medialand. De druk en invloed van de financiële afhankelijkheid ondermijnt veelal onafhankelijke nieuwsgaring. Het bijten van de hand, die je voedt is over het algemeen in onze samenleving niet als erg handig te omschrijven. Maar voor het journalistieke product is dergelijke afhankelijkheid ongewenst.